PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG (Từ ngày 14- 18/ 3/ 2016)

CHỦ ĐỀ NHÁNH III :

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

(Từ ngày 14- 18/ 3/ 2016)

 

    Ngày

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

Đón trẻ

- Cô đón trẻ vào lớp nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào  nơi quy định.

- Trò chuyện với trẻ về các PTGT đường hàng không, đường sắt.

- Chơi theo ý thích.

- Thể dục sáng bài thể dục tháng.

- Điểm danh - báo ăn: 

 

 

Hoạt động học có chủ đích

MTXQ

Trò chuyện về một số PTGT đường sắt, đường hàng không .

GDÂN

Dạy hát: Bạn ơi có bết không.

Nghe hát: Anh phi công ơi

TCÂN: Ai nhanh nhất.

LQVT

Đo độ dài bằng 1 đơn vị nào đó.

 

Tạo hình

Tô màu tàu hoả, máy bay.

 LQTPVH

Truyện: Xe lu và xe ca

 

 

 

Hoạt động ngoài trời

- HĐCMĐ: Vẽ phấn trên sân PTGT đường sắt, đường hàng không.

TCVĐ: Máy bay.

Chơi với đồ chơi ngoài trời.

- HĐCMĐ: Quan sát thời tiết

- TCVĐ: Ô tô vào bến.

- Chơi tự do: Xé dán đoàn tàu bằng lá khô.

 

- HĐCMĐ:

Quan sát máy bay bằng đồ chơi.

- TCVĐ: Thuyền về bến.

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

 

-HĐCMĐ:

Quan sát đoàn tàu bằng đồ chơi.

- TCVĐ: Thuyền về bến.

- Chơi tự do:

- HĐCMĐ:

Ôn KT hát : Bạn ơi có biết

- TCVĐ: Máy bay.

- Chơi tự do với đu quay, cầu trượt, máy bay.

 

 

Hoạt động góc

- Góc phân vai: Bé lái tàu, bé làm bác lái tàu, phòng bán vé.

- Góc xây dựng: Xây đường ray, sân bay, ga tàu, bộ lắp ghép.

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán máy bay, tàu hoả.

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát theo chủ đề.

- Góc sách, truyện: Xem sách, tranh ảnh về các PTGT đường sắt, đường hàng không.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

 

 

Hoạt động chiều

- chơi dân gian :nu na nu nống.

- hátcác bài hát về PTGT đường sắt ,đường hàng không

 -đọc đồng dao về PTGT

 

 - chơi dân gian:kéo cưa lừa xẻ 

- ôn kiến  cũ:trò chuyện về phương tiện giao thông đường sắt ,đường hàng không

- chơi vận động: thuyền về bến .

-hát các bài hát có trong chủ đề

- Dạy trẻ gập thuyền.

-xem đĩa

- chơi dân gian :trồng nụ trồng hoa

- Làm quen kiến thức mới: 

Nghe truyện

Ai quan trọng hơn

- chơi dân gian :chi chi chành chành

- Vui văn nghệ cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

 

 

 

-Bình cờ vệ sinh ,trả trẻ .

 Phối hợp với phụ huynh

-Dạy trẻ tên các phương tiện giao thông đường sắt ,đường hàng không

-Dạy trẻ một số bài hát về các PTGT đường hàng không

-Ủng hộ đĩa , hoạ báo có nội dung về các phương tiện giao thông đường sắt, đường hàng không.